NIBR har evaluert Samplan

NIBR har evaluert Samplan

NIBR har evaluert Samplan-kurset med vekt på de siste fire årskullene. Kurset oppleves å gi en bred innføring i norsk samfunn og politikk generelt, med særlig fokus på hvordan ulike forhold virker inn på samfunnsplanleggingen

Evalueringen har fokusert på

  • Deltakernes nytte av Samplan
  • Arbeidsgivers nytte av at ansatte deltar på Samplan
  • Og i hvilken grad Samplan bidrar til å bygge faglige nettverk

    Evalueringen viser at deltakerne og arbeidsgiverne gjennomgående er svært fornøyde med kursets innhold og opplegg, og at kurset oppleves å gi en betydelig kompetanseheving til deltakerne. Deltakerne opplever at kurset gir en bred innføring i norsk samfunn og politikk generellt, med særlig fokus hvordan ulike forhold virker inn på samfunnsplanleggingen og at erfaringsutveksling med andre deltakere oppleves som en viktig del av kurset.

    Arbeidsgiverne oppfatter kurset som en mulighet til å få viktig og oppdattert kunnskap med relatitvt begrenset bruk av tid og ressurser og har en klar oppfattning av at deres ansatte har fått økt kompetanse gjennom kurset.