Kurs/studium i samfunnsplanlegging
SEVS/KS arrangerer kurs/studium i samfunnsplanlegging for politikere og planleggere med oppstart høsten 2018. Foto: Per Inge Johnsen / Bodø kommune

Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Dette er et etter- og videreutdanningsprogram rettet mot deg som har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommunen. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging.

Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen i ønsket retning, kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid, uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.

Samplan er først og fremst et studium for de som allerede har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommunen. Det er et videreutdanningsprogram basert på samlinger ulike steder i Norge. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som et halvt år av mastergrad i samfunnsplanlegging.

Deltakeravgiften er på kr. 32.500. 

Deltakere fra kommuner (unntatt Oslo)  og fylkeskommuner kan søke om tilskudd i form av OU-midler fra KS.

Mer informasjon og program følger om kort tid, men du kan søke allerede nå.

Send påmeldingsskjema (word-dokument) til ks@ks.no.