Søk på deltidsstudium i samfunnsplanlegging
KS/SEVS arrangerer deltidsstudium i plan- og samfunnsutvikling for politikere og offentlig ansatte med oppstart høsten 2017. Design: Terje Rudi

Søk på deltidsstudium i samfunnsplanlegging

Dette er et videreutdanningsprogram rettet mot deg som har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommunen. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging.

NB: Det er fortsatt noen ledige plasser så vi har utvidet søknadsfristen til 6.juni.

Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen i ønsket retning, kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid, uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.

Samplan er først og fremst et studium for de som allerede har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i sin kommune. Det er et videreutdanningsprogram basert på samlinger ulike steder i Norge. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som et halvt år av mastergrad i samfunnsplanlegging.

- Samplan er intenst, lærerikt og krevende. Kurset tar deg med på en kunnskapsreise rundt i landet som du ikke kommer til å glemme, sier Kari Røynlid. Hun er planlegger i Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune.

Kurset tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Hovedtemaer for kurset i 2017-2018 er:

  • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggeren
  • Planleggingsmetoder og verktøy
  • Makt og roller i planleggingen
  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Planteori
  • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og steder for samlingene: (med forbehold om endringer)

1. periode
10. - 15. september: Lillehammer
18. - 22. september: Gran

2. periode
20. - 24. november: Bergen

3. periode
12. - 16. mars: Trondheim

4. periode
28. mai - 1. juni: Tromsø
1. - 5. juni: Feltarbeid i Nord-Norge
5. - 8. juni: Nord-Norge

Deltakeravgiften er på kr. 30.000. Du kan søke om tilskudd i form av OU-midler fra KS.

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon og påmeldingsskjema.