Kurs i samfunnsplanlegging
Samplan skal gi offentlig ansatte innsikt i planleggingsmetoder og verktøy. Foto: Flickr

Kurs i samfunnsplanlegging

KS arrangerer kurs i plan- og samfunnsutvikling for offentlig ansatte med oppstart høsten 2016. Det er fortsatt noen ledige plasser og mulighet til å melde seg på.

Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen i ønsket retning, kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid, uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.

Samplan er først og fremst et kurs for de som allerede har utviklings- og planleggingsoppgaver i sin kommune. Det er et videreutdanningsprogram og er rettet mot folk i fullt arbeid. Kurset består av samlinger forskjellige steder i Norge og varer i seks uker fordelt på fire perioder. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som et halvt år av mastergrad i samfunnsplanlegging.

- Samplan er intenst, lærerikt og krevende. Kurset tar deg med på en kunnskapsreise i landet vårt, som du aldr kommer til å glemme – så ta sjansen, sier Kari Røynlid, som er planlegger i Åseral, Audnedal og Hægebostad.

Kurset er basert på plan- og bygningsloven. Hovedtemaer for kurset i 2016-2017 er:

  • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggeren
  • Planleggingsmetoder og verktøy
  • Makt og roller i planleggingen
  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Planteori
  • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkter og sted for samlinger

Første periode: 11. – 16. september, Lillehammer
                          19. – 23. september, Gran

Andre periode: 21. – 25. november, Bergen

Tredje periode: 6. – 10. mars, Trondheim

Fjerde periode: 22. – 26. mai, Tromsø – feltarbeid
                         26. – 30. mai, Nord-Norge
                         30. mai – 2. juni, by i Nord-Norge

Kursavgift: kr 30.000,- I tillegg kommer utgifter til reise- og opphold.