Fra sams til samling om vegadministrasjon
Samlingen er åpen for alle som jobber med problemstillinger knyttet til avviklingen av sams vegadministrasjon. Foto: Siri Abrahamsen

Fra sams til samling om vegadministrasjon

KS inviterer til heldags "Sams-samling" fredag 25. januar 2019. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i forbindelse med overføring av vegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og vi trenger å holde trykket oppe i forberedelsene.

Samlingen er åpen for alle som jobber med problemstillinger knyttet til avviklingen av sams vegadministrasjon.

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gt. 9, Oslo

Tid: Fredag 25. januar 2019 kl. 10-15

Fra programmet:

  • Velkommen v/Torild Fagerbekk, KS
  • Ansattes rettigheter. Status for inngåtte avtaler og oppsummeringer av uttalelser til overføringslov. v/Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene
  • Økonomi. Status og utfordringer v/Øyvind Langeland, fylkesøkonominettverket og økonomisjef i Rogaland fylkeskommune og Ingunn Monsen, KS
  • Status for arbeidet med og videre arbeid i Statens vegvesen. v/Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet.
  • Driftskontrakter. Status, juridiske konsekvenser v/Bettina Sandvin, Statens vegvesen
  • IKT/fagsystemer. Status, utfordringer v/Geir Lesteberg, Buskerud fylkeskommune
  • Kommunikasjon. Hva trengs av felles informasjonsutveksling og budskapsformidling? V/Guro Hegna Svendsen, Buskerud fylkeskommune. Marte Lang-Ree, Statens vegvesen og Marianne Fromreide, KS.

Dagen legges opp med relativt korte innlegg og god tid til drøftinger, erfaringsutveksling og innspill til videre arbeid.