Ja til krisebestemmelse, nei til overkjøring
Forslaget gir staten en urimelig stor adgang til å bruke skjønn, mener KS. Foto: Vega kommune (Igerøy)

Ja til krisebestemmelse, nei til overkjøring

- Forslaget om at å gi staten myndighet til å sette plan- og bygningsloven til side i krisesituasjoner, gir altfor stor adgang til å overkjøre kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremmet forslag om at staten i særlige krisesituasjoner kan sette til side hele plan- og bygningsloven.  Staten kan da gi både byggetillatelser og vedta bruksendringer uten å involvere kommunene. Selv om bestemmelsen er generell, er det behovet for å kunne vedta asylmottak uten vanlig kommunal saksbehandling som er hovedbegrunnelsen for forslaget.

- KS er enig i at det er nødvendig å kunne vedta byggetillatelser og bruksendringer så raskt som mulig ved helt akutte behov for mottaksplasser. Men denne retten burde ligge hos kommunene, som uansett kan sakene bedre og kan handle raskere enn staten, sier Helgesen.

I forslaget gis staten myndighet til både å avgjøre om det er en krisesituasjon, om det er grunn til å kutte normal kommunal saksbehandling, og også om det er «praktisk mulig» å spørre om kommunens syn før det gjøres et vedtak.

- Forslaget gir staten en urimelig stor adgang til å bruke skjønn til å overkjøre kommunene. Det er bedre at staten får rett å gripe inn i prosesser hvis de faktisk går for sakte i enkelttilfeller i en kommune. Kravet til å innhente kommunens syn bør uansett være absolutt, av hensyn til lokaldemokratiet og innbyggerne, sier Helgesen.

Kontakt i KS:
Styreleder Gunn Marit Helgesen tlf. 91 74 08 02

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk