KS ber om åpen høring
Lovforslaget gir staten anledning til å sette plan- og bygningsloven ut av kraft i nærmere angitte krisesituasjoner, som nå særlig kan være aktuell ved opprettelse av asylmottak. Foto: Sergey Pashkov (Finnmarkskysten)

KS ber om åpen høring

I forslaget til endringer i plan- og bygningsloven (PBL) vil staten få anledning til å gripe direkte inn og overta det kommunale ansvaret for å gi nødvendige tillatelser etter PBL. Kommunene har ikke hatt anledning til å kommentere lovforslaget tidligere.

Like før jul fremmet regjeringen et lovforslag som gir staten anledning til å sette plan- og bygningsloven ut av kraft i nærmere angitte krisesituasjoner, som nå særlig kan være aktuell ved opprettelse av asylmottak. 

KS har i dag sendt kommunalkomitéen et brev hvor det anmodes om at komitéen arrangerer åpen høring om saken. KS har også fremmet et alternativt forslag  hvor kommunene selv får ansvaret for å bruke krisebestemmelsen når det er nødvendig.

Hele brevet er vedlagt på lenken nedenfor. Der kan du også lese pressemeldingen fra KS etter hovedstyrebehandlingen av forslaget i desember.

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk