Kommunens parkeringspolitikk

Parkering er i hovedsak et kommunalt ansvar. Skap attraktive boligområder, reduser biltrafikken, sørg for bedre luftkvalitet og øk trafikksikkerheten gjennom god planlegging. Her ser du hvordan!

Oversikt over alle parkeringstiltak med formål og effekt