Klimatilpasnings-konferansen 2018
På årets klimatilpasningskonferanse møter du blant andre Ola Elvestuen i politisk debatt med Gunn Marit Helgesen (KS), Else-May Botten og Lars Haltbrekken fra energi- og miljøkomitéen.

Klimatilpasnings-konferansen 2018

Hvordan tar kommunene i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse seg til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt.

Du møter Ola Elvestuen i politisk debatt med Gunn Marit Helgesen (KS), Else-May Botten og Lars Haltbrekken fra energi- og miljøkomitéen. Det er også ellers et rikholdig program med mange engasjerte representanter fra statlige virksomheter, kommuner og kommunesektoren, fagmiljøer og nettverk.

Plenumsdelen fra konferansen sendes direkte på nett. Opptak fra parallellsesjonene legges ut i etterkant. Bruk gjerne emneknaggen #klimatilpasning2018 om du vil twitre underveis.

Gå direkte til nettsendingen fra konferansen som starter kl. 09.45 Gå direkte til program

I plenum får vi høre om kommunale utfordringer og løsninger i klimatilpasningsarbeidet, og de store linjene i det nasjonale arbeidet. I de fire parallellsesjonene blir det faglige dypdykk. Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer på mange områder. 

Parallellsesjoner:

  • Vann og mere vann
  • Natur, landbruk og kulturminner
  • Samfunnssikkerhet i et endret klima
  • Helhetlig ledelse

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Konferansen arrangeres av KS, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).