Klimatilpasning

Klimatilpasning

Kommunene står i første linje i arbeidet med å tilpasse oss klimaendringene. Dette stiller store krav til kunnskap om lokale endringer og til kompetanse og kapasitet for nye tiltak. Samtidig må det tilføres nye ressurser til tilpasningsarbeidet.


Artikler


Kurs og konferanser