Stor interesse i USA for el-fergesatsingen
Oaklands ordfører Libby Schaaf (t.v.), klima- og miljøminister Ola Elvestuen og KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen diskuterte grønne skipsfartsløsninger i San Francisco. Foto: Jørn Inge Dørum, KS

Stor interesse i USA for el-fergesatsingen

Ambisiøse fylkespolitikere har spilt en avgjørende rolle for den norske el-fergerevolusjonen. Dette fastslo KS' styreleder Gunn Marit Helgesen på et stort seminar om grønn skipsfart i San Francisco tirsdag.

I Norge er det nå over 70 el-ferger i drift eller i bestilling. Dermed vil over en tredjedel av landets 200 ferger være el-ferger eller el-hybridferger i løpet av 2021.

- Denne endringen har vært politisk drevet, både av rikspolitikere og fylkespolitikere. Samtidig hadde vi ikke klart å få til dette uten en innovativ og risikovillig skipsfartsnæring, gode støtteordninger og aktive organisasjoner. Dette viser hva vi kan oppnå når alle arbeider mot felles mål, sa styreleder Helgesen.

Klimatoppmøte for ikke-statlige aktører
Seminaret ble arrangert av Klima- og miljødepartementet som et ledd i det store klimatoppmøtet Global Climate Action Summit. Det møtet arrangeres i San Francisco denne uken for å vise hvordan ikke-statlige aktører, som byer, delstater, bedrifter og organisasjoner, kan lede an i arbeidet med å nå målene i Paris-avtalen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreket at batteriløsninger er i ferd med å bli en standard del av nye lavutslippsløsninger i fergeflåten og at denne teknologien nå også kan tas i bruk i andre segmenter i skipsfarten.

Marshalløyenes miljøminister, ordføreren i Oakland og ledende representanter for Maersk og DNV GL var noen av flere andre innledere på seminaret.

God samarbeidsmodell
Gunn Marit Helgesen viste for øvrig til at samarbeidsmodellen som er brukt for satsingen på el-ferger også bør kunne brukes på andre områder i klimaarbeidet.

Styrelederen i KS påpekte imidlertid at fylkeskommunene nå må få tilgang til ytterligere midler hvis også den resterende 2/3 av fergeflåten skal elektrifiseres, slik Stortinget har som mål.

- Flere fylkeskommuner har nå nådd grensen for hva de kan klare med dagens ordninger, sa hun.