Mer samarbeid må til for å nå Paris-målene
Delegasjonen fra KS under klimakonferansen COP 23 denne uken besto av (f.v.) nestleder Bjørn Arild Gram, styremedlemmene Gunn Berit Gjerde og Ole Haabeth, og styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Ole Jørgen Grann/KS

Mer samarbeid må til for å nå Paris-målene

Målene i Paris-avtalen kan ikke nås uten et forsterket samarbeid mellom nasjonalstatene og kommunesektoren. Dette var både ministere og kommuneledere enige om på det kommunepolitiske toppmøtet under FNs klimakonferanse COP 23 i Bonn.

- Denne samstemtheten er et uttrykk for at vi alle må bidra og for at kommunesektoren nå blir sterkere og sterkere involvert i klimaarbeidet, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen. Hun ledet en delegasjon fra Hovedstyret på møtet som hadde over ett tusen deltakere fra 60 land.

De øvrige i delegasjonen var nestleder Bjørn Arild Gram og styremedlemmene Gunn Berit Gjerde og Ole Haabeth.

Forståelse for ressursbehov
- For oss var det gledelig at det på ledende hold nå også er forståelse for at det må tilføres ressurser til lokale og regionale tiltak og at vi ikke kan vente med å komme ordentlig i gang, sier Helgesen. Hun holdt et innlegg på møtet i egenskap av sitt verv som co-president i CEMR, den europeiske kommuneorganisasjonen. I sitt innlegg pekte hun blant annet på at europeisk kommunesektor vil fortsette å utvikle nye samarbeidsformer og nye initiativ for å komme videre i klimaarbeidet.

I samme sesjon deltok byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Han vakte interesse med sine eksempler på tiltak som nå gjennomføres i Oslo.

- Det vi først og fremst kan bidra med er å vise hvordan gode tiltak kan gjennomføres i praksis. Vi må også tørre å sette i gang tiltak som ikke populære med en gang, sa Johansen.

Topptung deltakelse
Innleggene fra Helgesen og Johansen var de eneste nordiske bidragene på dette topptunge møtet. Av andre som bidro, kan nevnes innleggene fra Californias guvernør Jerry Brown, Arnold Schwarszenegger, Tysklands miljøminister Barbara Hendricks, UNFCCCs tidligere leder, Christiana Figueres, og nåværende leder Patricia Espinosa, Fijis statsminister og COP23-president, Frank Bainimarama, og visepresident i EU-kommisjonen, Maros Sefcovic.

Nye forpliktelser
For å bidra til å styrke den videre prosessen med å gjennomføre Paris-avtalen, vedtok møtedeltakerne et sett med forpliktelser, kalt The Bonn-Fiji Commitment, hvor kommunesektoren viser at den er beredt til å gjøre sin del av jobben med å få ned utslippene. Parallelt med dette ble det også vedtatt et sett med oppfordringer til nasjonalstatene. The Bonn-Fiji Commitment omfatter også en oversikt over 20 initiativ og nettverk i kommunesektoren som vil styrke arbeidet med å gjennomføre Paris-avtalen.

- Dere har et ansvar
I et fargerikt avslutningsinnlegg kom Schwarszenegger for øvrig med en klar oppfordring til verdens lokale og regionale ledere:

- Ikke vent på nasjonalstatene eller en endelig avtale. Dere har et ansvar for å sette i gang nå.

Han advarte også mot å høre på alle som sier at ting ikke lar seg gjøre. - Hadde jeg hørt på dem, hadde jeg fortsatt vært i alpene og jodlet.

Schwarzenegger trakk for øvrig fram Oslos tiltak for å kutte ut fossil fyring og for resirkulering av avfall som to gode eksempler til etterfølgelse.