KS drøftet klimaarbeid med EU-kommisær Cañete
KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen orienterte EU-kommisær Miguel Arias Cañete om den norske konsultasjonsordningen. Foto: Jørn Inge Dørum, KS

KS drøftet klimaarbeid med EU-kommisær Cañete

Sammen med en gruppe europeiske ordførere møtte KS’ styreleder, Gunn Marit Helgesen, EUs kommisær for klima og energi, Miguel Arias Cañete. De ønsket å drøfte et fastere og mer formalisert samarbeid med EU.

Møtet ble holdt i San Francisco i forbindelse med det store klimamøtet for ikke-statlige aktører, Global Climate Action Summit.

EU er i ferd med å legge brikkene for en forsterket klimapolitikk, med vekt på nye transportløsninger og ytterligere energieffektivisering i bygg. Dette er innsatsområder hvor kommunesektoren vil kunne bidra med nye, store utslippskutt.

Flere av møtedeltakerne påpekte imidlertid at det må komme på plass nye finansierings- og samarbeidsløsninger hvis det skal oppnås tilstrekkelig gjennomføringskraft.

Gunn Marit Helgesen deltok på møtet både i kraft av å være co-president i den europeiske kommuneorganisasjonen CEMR og leder i KS. Hun understreket at økt samarbeid mellom stat og kommunesektor er viktig i alle europeiske land og viste til samarbeidet om el-fergene som et eksempel på hva som kan oppnås i fellesskap.

Helgesen vakte også interesse med å informere om KS’ faste konsultasjonsordning med den norske regjeringen.

Møtet med Cañete var for øvrig preget av gjensidig interesse for hverandres standpunkter og det varte langt utover oppsatt tid. Øvrige deltakere på møtet var blant andre ordførerne i Bonn og Heidelberg, tidligere statsminister i Romania, Emil Boc, og miljøbyråden i Paris.