Klimakutt etter den norske modellen
15. januar startet kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» med et frokostmøte som ble innledet av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Se opptak fra møtet nedenfor. Foto: Jonny Myrann / Flickr

Klimakutt etter den norske modellen

- Vi har tradisjon for at utviklingen av norsk arbeidsliv skjer gjennom partssamarbeid. Det gjelder også når vi står overfor omstillinger som har grønnere arbeidsplasser som mål, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

KS har gått sammen med NHO, LO, Virke, Unio, Akademikerne og YS om å ta et ansvar for at Norge når sine klimamål. Gjennom tiltak på den enkelte arbeidsplass kan arbeidslivet bidra til betydelige utslippskutt. Dette gir en ny dimensjon til klimaarbeidet som kan åpne for nye tanker, metoder og tiltak.

I 2017 kom Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet inn og støttet opp om samarbeidet. Norges forpliktelser etter Paris-avtalen krever en samlet nasjonal innsats for realiseringen av lavutslippssamfunnet innen 2050.

- Kommunesektoren sysselsetter nesten 500.000 arbeidstakere. Dersom vi klarer å engasjere dem i grønn omstilling på jobben, vil det gi synlige resultater. Partssamarbeidet skal sikre god kontakt mellom virksomhetenes ledere, ansatte og tillitsvalgte. Det ser vi som en betingelse for å få til ressurseffektive og klimavennlig tiltak, sier Gunn Marit Helgesen.

Helgesen understreker at kommunene allerede gjennomfører mange gode klimatiltak, men det ligger et stort potensial i at den enkelte virksomhet, for eksempel sykehjem, selv går på jakt etter klimagevinster i driften av tjenesten. Klimaarbeidet handler som kjent om å tenke globalt, men handle lokalt.

15. januar startet kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» med et frokostmøte som ble innledet av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Mer informasjon finner du på kampanjens nettsider. Der ligger det også gode tips for å komme i gang på arbeidsplassen og eksempler på hvordan andre har oppnådd resultater.


Fakta

Partene i norsk arbeidsliv ønsker å:

  • Skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre klimatiltak.
  • Øke engasjementet på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen i arbeidslivet, slik at ledere og arbeidstakere er bedre rustet til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på egen arbeidsplass og styrke grønn verdiskaping.
  • Styrke trepartssamarbeidet om klima og miljø.

Se opptak fra frokostmøtet nedenfor: