FNs klimapanel vil drøfte kortreist kvalitet
I rapporten "Kortreist kvalitet" anbefales tiltak på tre nivåer for å kutte i klimautslipp: Effektivisering, utvikling og omstilling. Disse er utgangspunkt for FNs klimapanels diskusjon i mars. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

FNs klimapanel vil drøfte kortreist kvalitet

Rapporten «Kortreist kvalitet» er utarbeidet på oppdrag fra KS. Den har nå sluppet gjennom FNs klimapanels nåløye for presentasjon på klimapanelets vitenskapelige konferanse om byer og klima i Canada i mars.

I alt kom det inn over tusen søknader om å holde innlegg eller arrangere en sesjon på konferansen. Det er ifølge klimapanelet et eksepsjonelt høyt tall. På konferansen skal anbefalingene som gis i rapporten «Kortreist kvalitet – Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn» danne utgangspunkt for en egen sesjon, med innledning fra forskere fra Cicero. I tillegg blir det forberedte innlegg av eksperter fra Australia, Mexico, India, Sri Lanka og Canada.

Konferansen arrangeres som et ledd i arbeidet med IPCCs, Intergovernmental Panel on Climate Change, neste hovedrapport som skal leveres i 2021. Hovedmålsettingene med konferansen er å identifisere kunnskapsmangel og drive fram ny forskning om byer og klima. Den arrangeres i Edmonton 5.-7. mars.

Etter at «Kortreist kvalitet»-rapporten ble publisert i 2016, har det vært sterk etterspørsel etter mer informasjon om rapportens anbefalinger. Så langt har KS og rapportforfatterne, Cicero - Senter for klimaforskning og rådgivningsfirmaene Civitias og Insam, holdt over 40 presentasjoner over hele landet om rapporten. For å videreutvikle og konkretisere rådene i «Kortreist kvalitet», planlegger KS og rapportforfatterne nå å sette i gang et nettverksarbeid med deltakelse fra ledelsen i seks til åtte kommuner.