Flora vant prisen for "Årets lokale klimatiltak"
Førsteprisen for Årets lokale klimatiltak 2018 ble mottatt av plansjef Anders Espeseth (t.v.) og varaordfører Jan Henrik Nygård fra Flora. Foto: Zero

Flora vant prisen for "Årets lokale klimatiltak"

Flora kommunes utviklingsprosjekt for en hydrogendrevet hurtigbåt er "Årets lokale klimatiltak" i 2018. På de neste plassene følger Båtsfjord med nye løsninger for fornybar kraft til fiskeflåten og Trøndelag med utvikling av utslippsfri hurtigbåt.

Vinnerne av konkurransen, som arrangeres av KS, Zero og Kommunalbanken, ble hedret på Zerokonferansen i Oslo 7. november.

Floras vinnerprosjekt består av ferdigutviklede løsninger og design for en 30 meter lang hurtigbåt.

- Her har vi et pionerprosjekt i ordets rette forstand, fastslo jurymedlem Odd Einar Dørum under prisoverrekkelsen. Prosjektet har stor overføringsverdi til både norske og internasjonale aktører. I tillegg har vi her et godt eksempel på samarbeid mellom kommunesektoren, lokalt næringsliv og andre aktører, sa han.

Landstrøm til fiskeflåten
Båtsfjords prosjekt består av et stort anlegg for landstrøm for fiskeflåten, forsynt 100 prosent med elektrisitet fra et lokalt vindkraftanlegg. Anlegget kan også levere strøm til andre fartøyer, inkludert Kystruta. Med dette reduseres både utslipp av klimagasser og lokal forurensing.

Utslippsfri hurtigbåt
Som vinner av tredjeplassen ble Trøndelag fylkeskommune berømmet for sitt «dristige og løfterike initiativ for å få en egenutviklet utslippsfri hurtigbåt på sjøen», slik det heter i juryens begrunnelse.

Modige politiske valg
Juryen slår for øvrig fast at det ikke er en tilfeldighet at maritime prosjekter dekker alle pallplassene i år.

- Her har vi en av de bransjene som har kommet lengst i det grønne skiftet og hvor modige politiske valg i fylkeskommuner og kommuner har drevet utviklingen framover. Dette har vi ønsket å løfte fram med årets tildelinger, sier juryen, som har bestått av Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Kristine Falkgård, Odd Einar Dørum og Marius Holm.

De øvrige nominerte til prisen var Bergen kommune med etablering av mobilpunkter for utslippsfri transport og Østfold fylkeskommune med egen ordning for utlån av utslippsfrie anleggsmaskiner.