Klimakutt

Klimakutt

Kommunene kan bidra til utslippskutt på flere millioner tonn, først og fremst gjennom kommunenes rolle som planmyndighet og lokal koordinator og samfunnsutvikler. Betydelige kutt oppnås også gjennom tiltak i egen driftsorganisasjon. (Foto: NTB Scanpix)


Artikler