Tillit er avgjørende
Helgesen åpnet sitt innlegg på LGA-konferansen med å si at rollen til lokale og regionale politikere ikke nødvendigvis trenger å være så forskjellig utenfor og innenfor EU. Foto: LGA

Tillit er avgjørende

Styreleder Gunn Marit Helgesen var invitert til å snakke om lokaldemokrati på den årlige kongressen til Local Government Association (LGA) i Birmingham. Hun slo fast at ethvert land kan styrke eller svekke lokaldemokratiet, uavhengig av EU-tilknytning.

«LGA Annual Conference 2017» er den viktigste møteplassen for politikere og ledere i britiske kommuner. I år blir konferansen holdt i Birmingham 4. – 6. juli, og Gunn Marit Helgesen var invitert for å snakke om «Beyond Brexit» - hvilken rolle kan lokaldemokratiet ha utenfor EU?

Helgesen åpnet med å si at rollen til lokale og regionale politikere ikke nødvendigvis trenger å være så forskjellig utenfor og innenfor EU.

- Selv om EUs bestemmelser har stor innflytelse i Norge gjennom EØS-avtalen, er fordelingen av makt mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter helt opp til Norge selv å avgjøre, sa Helgesen.

Stort ansvar
Helgesen understreket tre forhold:

For det første, at det i Norge er bred politisk enighet om at kommuner og fylkeskommuner skal ha ansvar for de fleste velferdstjenestene, og at den norske velferdsstaten består av velfungerende velferdskommuner. For det andre at Norge har gode mekanismer for å håndtere samspillet og spenningene mellom lokale og sentrale myndigheter, og for det tredje at det er fullt mulig å kombinere likeverdige tjenester og rettigheter til alle med et godt lokaldemokrati.

Tillit
- Tillit er nøkkelen, sa Helgesen.

- Innbyggernes tillit til regjeringer, institusjoner, politiske partier og politikere er blitt redusert gjennom flere tiår i USA og i europeiske land. Derfor er ikke det store spørsmålet i Norge hvorfor lokale myndigheter ikke er mer effektive. For de er effektive. Det norske velferdsmysteriet handler mer om dette: Hvordan har kommuner og fylker vært i stand til å absorbere et stadig større ansvar og stadig flere oppgaver, uten at det har gått ut over tilliten til lokale myndigheter, sa hun, og ga selv to svar:

- Det første er lokale myndigheters evne til å tilpasse tjenestene til lokale behov, det andre er innbyggernes muligheter til innflytelse, sa Gunn Marit Helgesen.

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering