Til tsjekkiske ordførere: «Vær smart på forhånd»
Rådmann Tord Buer Olsen orienterer delegasjonen om beredskapsarbeidet i Lillehammer. Foto: Sten Celius

Til tsjekkiske ordførere: «Vær smart på forhånd»

Dette var det klare budskap fra Lillehammer kommunes rådmann da delegasjonen fikk en gjennomgang av beredskapsarbeidet.

Turen for den tsjekkiske delegasjonen var tirsdag kommet til Lillehammer og besøk hos fylkesmannen i Oppland. Her ble det gitt en orientering om hvordan beredskapsarbeidet i Norge er organisert, og hvilke hovedprinsipp som ligger til grunn. Fylkesmannen ved stabssjef Asbjørn Lund fortalte også om fylkesmannens tilsyns- og veiledningsrolle overfor kommunene og understreket viktigheten av å øve. Det ble også gitt en kort presentasjon av Opplandssamfunnet.

Rådgiver Heidi Eriksen fra Oppland fylkeskommune orienterte om arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen. Dette er et omfattende arbeid med mange involverte. Hun viste eksempler på hvordan menneskelig aktivitet kan føre til store ødeleggelser ved store nedbørsmengder. Sideelvene er et stort problem og det er nå planer for 18 av disse. Det tenkes også nytt om hvordan flomvern i Lågen skal bygges.

Rådmann Tord Buer Olsen hadde en bred gjennomgang av beredskapsarbeidet i Lillehammer kommune. Han fortalte om hvordan man arbeider med risikoanalyser og hva man ser på som spesielle utfordringer. Lillehammer har vært spesielt utsatt for ødeleggelser ved ekstremnedbør, ikke minst pga. byens topografi. Alle vannveier blir nå kartlagt og befart for å kunne sikre bedre mot den økende nedbørsmengden som klimaendringene har medført.

Lillehammer er også arrangementsby med mange store og små idretts- og kulturarrangementer. Til flere av disse arrangementene kommer det mange tusen publikummere som sikkerheten må ivaretas for.

Også Buer Olsen understreket betydningen av å øve ofte. Det hjelper ikke bare å vite hvilke plass man har på beredskapslaget, man må som fotballag gjør, trene på det. Han viste også til betydningen av å samarbeide med andre, både blålysetatene, nabokommuner og alle relevante miljøer i kommunen, ikke minst frivillige organisasjoner. Hvordan publikumsinformasjonen tilrettelegges i et moderne mediesamfunn har stor betydning for hvordan kommunens innsats under en krisesituasjon bedømmes. Å følge med på hva som skjer på sosiale medier er også viktig.

KS leder i Oppland, fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte delegasjonen om den politiske og organisatoriske oppbyggingen av KS og hvordan og hva organisasjonen med dattervirksomheter arbeider med.

Besøket var finansiert av EØS-midlene 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU