Strategi mot hatprat
Regjeringens nye strategi mot hatefulle ytringer. Foto: Christian Hellevang

Strategi mot hatprat

For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi.

Regjeringen lanserte mandag 21.november 2016 sin nye strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020. 

Strategien inneholder 23 tiltak på seks innsatsområder: kunnskap, rettssystemet, mediesektoren, barn og unge, møteplasser og arbeidslivet.

Les strategien her

 

-Internett og sosiale medier flommer over av hatytringer. Både folkevalgte og andre utsettes for slike ytringer. Det store omfanget av flyktninger og migranter som kom til Norge i fjor høst har ført til at den offentlige debatten har blitt enda mer preget av hatytringer. Politikere på både høyre- og venstresiden  utsettes for hatprat, sier rådgiver Christian Hellevang i KS.

Den 18.desember 2015 markerte KS sammen med Stortinget FNs internasjonale migrasjonsdag . Folkevalgte med minoritetsbakgrunn fra mer enn 20 kommuner/fylkeskommuner deltok på denne markeringen. En rekke av dem fortalte sterke historier om både hatytringer og andre former for trakassering i blant annet sosiale medier.

-Hatprat skaper utenforskap, men det er også en potensiell trussel mot lokaldemokratiet, sier Hellevang. Når debattklimaet blir så hardt som enkelte  opplevde det høsten 2015, kan det skremme folk bort fra både å delta i det offentlige ordskiftet og fra å ta på seg folkevalgte verv . Det er ikke en utvikling vi ønsker fordi det igjen vil svekke lokaldemokratiet, sier Christian Hellevang.

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU