Statliggjøring av skatteoppkrevingen
Strid om hvem som skal ha ansvaret for skatteoppkrevingen

Statliggjøring av skatteoppkrevingen

Finansdepartementet har i dag offentliggjort at Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for skatteoppkrevingen fra kommunene til staten fra og med 1. januar 2016. KS reagerer sterkt på forslaget. 

I brev til alle landets kommuner orienterer Finansdepartementet om at Regjeringen nå starter en prosess med sikte på å overføre ansvaret for skatteoppkrevingen fra kommunene til staten fra og med 1. januar 2016. Skattedirektoratet er bedt om å levere en rapport innen 15. november om hvordan dette bør skje, herunder personalprosessen.   Dette forslaget har vært fremmet flere ganger tidligere, og avvist blant annet på grunn av at den kommunale skatteoppkrevingen har svært gode resultater. KS reagerer derfor sterkt på at dette fremmes enda en gang, og frykter for konsekvensene både for resultatene i skatteoppkrevingen, for effektiviteten i den samlede innkrevingen av statlige og kommunale skatter, avgifter og gebyrer, og for lokaldemokratiet.

Nedenfor er lenke til pressemeldingen som er sendt ut fra KS og brevet som ble sendt ut fra Finansdepartementet 23. juni.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk