Sammen mot hatefulle ytringer
Representanter fra BLD, KS og SKL på møte i februar 2017 om hatprat mot folkevalgte. Foto: Gjertrud Strand Sanderød

Sammen mot hatefulle ytringer

Hatprat og trusler mot folkevalgte er en felles utfordring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Hatytringer er svært synlig på sosiale medier. Både folkevalgte og andre utsettes for slike ytringer. Det store omfanget av flyktninger og migranter som kom til Norden høsten 2015 har ført til at den offentlige debatten har blitt enda mer preget av hatytringer. Politikere på både høyre- og venstresiden  utsettes for hatprat.

KS har sammen med Stortinget markert  FNs internasjonale migrasjonsdag  både i 2015 og 2016. Folkevalgte med minoritetsbakgrunn fra kommuner/fylkeskommuner deltar på denne markeringen. Flere av deltakerne på FNs internasjonale migrasjonsdag fortalte sterke historier om både hatytringer og andre former for trakassering i blant annet sosiale medier.

Hatprat skaper utenforskap, men det er også en potensiell trussel mot lokaldemokratiet. Når debattklimaet blir så hardt som enkelte  opplevde det høsten 2015, kan det skremme folk bort fra både å delta i det offentlige ordskiftet og fra å ta på seg folkevalgte verv . Det er ikke en utvikling vi ønsker fordi det igjen vil svekke lokaldemokratiet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har et stort prosjekt på «hat og trusler mot folkevalgte» finansiert av den svenske regjeringen som innebærer innhenting av kunnskap, kommunenettverk og kursing av folkevalgte i kommuner og regioner, se mer informasjon om dette prosjektet her og her

I Finland viste denne undersøkelsen fra høsten 2016 at 25% av beslutningstakere i kommuner opplever hat og trusler. 

I Danmark har KL sammen med PET ( Politiets etterretningstjeneste) utarbeidet en veilder til kommunalpolitikere som inneholder gode råd om hvordan man skal forberede seg på trusler og vold, og hvordan man skal forholde seg dersom dette skjer. 

 I Norge har KS satt hatprat på dagsorden i forbindelse med vårt Kommunalpolitiske toppmøte i 2016, der det ble arrangert et eget seminar om hatprat og temaet var også oppe da KS sammen med Stortinget markerte den internasjonale migrasjonsdagen i desember 2016.  KS og vår svenske søsterorganisasjon SKL har også hatt et felles møte for å utveksle erfaringer på hvordan vi møter hatprat og trusler mot folkevalgte. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU