Pris for arbeid mot vold i nære relasjoner
Foto: NTB Scanpix

Pris for arbeid mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2015 dele ut en pris for gode samarbeids- og samordningstiltak for arbeid mot vold i nære relasjoner. Departementet ønsker innspill til kandidater innen 10. oktober 2015.

Prisen vil bli delt ut på en konferanse om temaet som arrangeres i et samarbeid mellom Justisdepartementet og KS den 10. november 2015 i Oslo.

Samarbeids- og samordningsprisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Forslag til prisvinnere må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen. Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

I følge spesialrådgiver Yngve Carlsson i KS er det mange kommuner som gjør en stor innsats på dette feltet. Han anmoder dem om å spille inn forslag til prisvinner, og det er helt legitimt å foreslå egen kommune. Tidligere har kommuner som Drammen, Birkenes og det interkommunale samarbeidet mellom Fet, Sørum og Aurskog-Høland blitt tildelt prisen. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Prisen skal overrekkes av Justis- og beredskapsministeren i tilknytning til konferansen om vold i nære relasjoner 10. november 2015, på Thon Kongressenter i Oslo. Hensikten med konferansen er å vise fram gode modeller for samarbeid og samordning til inspirasjon og etterfølgelse. Mer informasjon om konferansen finner du på lenken nedenfor.