Mer makt til folket
Foto: Scanstock

Mer makt til folket

En overføring av oppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet, skriver syv fylkesordførere på Østlandet i en kronikk i Aftenposten. 

Regjeringen arbeider med en omfattende kommunereform. Selv om reformen har fått mye oppmerksomhet, er vårt inntrykk at mange kommuner vegrer seg mot å slå seg sammen til større kommuner. 

En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler, skriver artikkelforfatterne i en kronikk i Aftenposten 4. januar 2015. 

Du kan lese hele kronikken her:

Mer makt til folket

Kronikken er skrevet av:

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold

Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Per Gunnar Sveen (Ap), fylkesrådsleder i Hedmark

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Oppland

Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesordfører i Telemark

Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold

Videre lesning

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk