Utmarkskommunene kan få drahjelp fra KS
Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, på Utmarkskommunenes Sammenslutnings årsmøte. Foto: Hanne A. Velure

Utmarkskommunene kan få drahjelp fra KS

- Utmarkskommunene kan få økt gjennomslag hos sentrale myndigheter gjennom mer samarbeid med KS, sa administrerende direktør i KS, Lasse Hansen. Han pekte blant annet på KS’ faste konsultasjonsmøter med regjeringen som en mulighet for økt påvirkning.

Lasse Hansen var invitert til Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) årsmøte i forrige uke. Han mente at sammenslutningen har mer å hente fra KS både interessepolitisk og som utviklingspartner.

- Utmarka er en viktig ressurs i alle norske kommuner, den er viktig for meg personlig og for KS. Vi må finne sammen for å styrke kommunenes rolle i å ta vare på og utvikle den på mest fruktbare vis, sa Hansen.

I bunnen har USS og KS mye av de samme verdiene og hovedsakene: Lokalt selvstyre, økt innflytelse over lokale ressurser, frihet til lokale tilpasninger og rammevilkår som gir reell mulighet til å utføre det omfattende samfunnsoppdraget vi har.

USS har ikke fått gjennomslag for den forvaltningsrollen i fjell og utmark som de mener kommunene bør ha. Dette mente Hansen de kunne få mer støtte til fra KS. Han pekte på de ulike kanalene KS har inn mot sentrale myndigheter og hvordan påvirkningsarbeidet gjennomføres i praksis (se illustrasjon).

I tillegg har KS nå under utvikling en egen modul i folkevalgtprogrammet knyttet til utmarksforvaltning og bærekraftig verdiskaping i utmark. Planleggingskompetanse er blitt en mangelvare i de fleste kommuner, men kanskje særlig i utmarkskommunene. Regelverket er komplisert for politikere og en egen modul om denne forvaltningen er etterspurt av mange kommuner, ikke bare utmarkskommunene.

Hansen understreket til slutt i sitt innlegg hvor viktig det er å finne hverandre i rett tid med rett sak. Da må det jobbes langsiktig, men det gir også mulighet for felles innsats på de beste arenaer som er til rådighet.


Fakta

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. I dag har USS 87 medlemskommuner fra 16 fylker, fra Hægebostad i sør, til Kvalsund i nord. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål. (Kilde: utmark.no)