Resultater KS Lokaldemokratiundersøkelse
Illustrasjon: Colourbox.com

Resultater KS Lokaldemokratiundersøkelse

Så langt har 17 kommuner gjennomført både innbygger- og folkevalgtdelen av KS Lokaldemokratiundersøkelse. Resultatene fra den enkelte kommune er nå tilgjengelig på den åpne portalen bedrekommune.no

Her finner du resultatene fra KS Lokaldemokratiundersøkelse for kommuner som sålangt har gjennomført undersøkelsen.