Bli med på KS Lokaldemokratiundersøkelse
Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017. Fotograf Sturlason

Bli med på KS Lokaldemokratiundersøkelse

Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? KS inviterer kommunene til å gjennomføre lokaldemokratiundersøkelse. I undersøkelsen stilles innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Undersøkelsen kan gjennomføres fra april.

KS inviterer landets kommuner til å undersøke hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Inntil 100 kommuner vil få tilbud om å delta. Ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no om din kommune er interessert i å være med. Det er knyttet en viss kostnad til telefonintervju av innbyggere, kommunene må derfor påregne en egenandel på mellom 11 000 og 17 000 kroner, avhengig av kommunestørrelse.

Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med demokratiet i egen kommune, den kan gi et godt bilde av tilstanden og si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling. Den passer godt for alle kommuner, også de som er i starten av en sammenslåingsprosess. Undersøkelsen kan gi et bilde av gode og mindre gode erfaringer og være til hjelp i å vurdere hvor innsatsen i fremtidig kommune bør rettes.

KS Lokaldemokratiundersøkelse er også et av verktøyene som fremheves i Kommunal- og moderniseringsdepartements nye prosjekt: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. 

I 2010 ble KS` lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i omkring 100 kommuner. I 2014 gjennomførte omkring 40 kommuner. Det har vært stor interesse for å delta, og i mange kommuner skapte resultatene gode debatter og mye godt demokratiarbeid.

Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Der kan man sammenligne seg med andre kommuner, eller se utvikling i egen kommune dersom man har deltatt flere ganger. Resultater fra undersøkelsen i 2017 vil bli publisert på samme database.

Interessert? Kontakt lise.spikkeland@ks.no, mobil 90 11 00 48.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk