Invitasjon til årets demokratiundersøkelse
Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017. Fotograf Sturlason

Invitasjon til årets demokratiundersøkelse

Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? KS inviterer landets kommuner til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017. I undersøkelsen stilles innbyggere og folkevalgte spørsmål om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune.

KS inviterer landets kommuner til å undersøke hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Inntil 100 kommuner vil få tilbud om å delta, så ta kontakt med KS om din kommune er interessert i å være med. Kommuner som er i en sammenslåingsprosess blir prioritert. Kommunene må betale en viss egenandel for å være med. Egenandelen er knyttet opp mot telefonintervju av innbyggere.

Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for å styrke arbeidet med demokratiet i egen kommune, den kan gi et godt bilde av tilstanden og si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling.

Den kan være spesielt aktuell for kommuner som er i starten av en sammenslåingsprosess, for å få et bilde av gode og mindre gode erfaringer i de ulike kommunene og til hjelp i å vurdere hvor innsatsen i fremtidig kommune bør rettes. Denne undersøkelsen vil også inngå som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartements nye prosjekt: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Det vil bli mulighet for å legge til et eller flere egne spørsmål for kommuner som ønsker det, mot en viss tilleggskostnad. 

I 2010 ble KS` lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i omkring 100 kommuner. I 2014 gjennomførte omkring 40 kommuner. Det har vært stor interesse for å delta, og i mange kommuner skapte resultatene gode debatter og mye godt demokratiarbeid.

Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Der kan man sammenligne seg med andre kommuner, eller se utvikling i egen kommune dersom man har deltatt flere ganger. Resultater fra undersøkelsen i 2017 vil bli publisert på samme database.

Interessert? Kontakt Lise Spikkeland, lise.spikkeland@ks.no, telefon 90 11 00 48.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk