Liten drahjelp til regionreform
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier at det er positivt at Stortinget vil overføre ansvaret for administrasjon av fylkesvegnettet til nye folkevalgte regioner. Foto: KS

Liten drahjelp til regionreform

- Samlet sett gir ikke innstillingen fra kommunalkomiteen om regionreformen den drahjelpen til de pågående regionale prosessene som vi gjerne skulle ha sett, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. 

Helgesen sier at det likevel er positivt at Stortinget vil overføre ansvaret for administrasjon av fylkesvegnettet til nye folkevalgte regioner.  Ved siden av dette, er forslaget om et nytt ekspertutvalg som skal vurdere flere oppgaver til nye regioner det mest konkrete forslaget i innstillingen fra kommunalkomiteen om «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver».

- Det er ikke fravær av utredninger som har vært problemet når vi har diskutert oppgaveoverføring fra stat til de folkevalgte regionene. Problemet har vært fravær av politisk vilje til å gjennomføre det, blant annet når det gjelder forvaltningsoppgaver innen miljø og landbruk hos den regionale stat. KS tviler sterkt på at et ekspertutvalg vil gjøre noe med det, sier Gunn Marit Helgesen.

Stortingsflertallet støtter regjeringens ambisjon om at prosessene i fylkeskommunene resulterer i et regionkart med om lag 10 nye folkevalgte regioner. 

- En regioninndeling som i større grad samsvarer med dagens bo- og arbeidsmarkedsregioner styrker mulighetene for at folkevalgte regioner kan være den ledende drivkraft for regional utvikling, også med dagens oppgaveportefølje.  KS støtter derfor fortsatt  «nabopraten» mellom fylkeskommunene, sier Helgesen.