Nasjonale utfordringer – lokale løsninger
- Hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser og verdier vil avgjøre i hvilken grad vi vil lykkes både med å øke produktiviteten, løse velferdsoppgavene, ta vare på miljøet og utvikle demokratiet, mener Landsstyret i KS. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Nasjonale utfordringer – lokale løsninger

Landsstyrets medlemmer er enige om hva som er de store samfunnsutfordringene i årene fremover. For å møte utfordringene ber KS Stortinget skape rammene, mens kommuner og fylkeskommuner må gis tillit og handlingsrom til å gjøre jobben regionalt og lokalt.

11. september skal velgerne bestemme hvordan Stortinget skal se ut de neste fire årene, og indirekte også hvilken regjering Norge skal ha. Landsstyret har uttalt seg om samfunnsutfordringene for stortingsperioden 2017-2021 og hvilke rammer som skal til for at kommuner og fylkeskommuner skal møte disse.

Fra Landsstyret møte i mai. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Akkurat nå står vi midt oppe i store reformer i kommuner og regioner. Reformene vekker engasjement og politisk debatt. Men uansett hva vi mener om det, vil kommunesektoren levere de aller fleste velferdstjenestene til innbyggerne.

Landsstyret konkluderer med at skal Norge lykkes med å møte fremtiden med tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, et inkluderende arbeidsliv og nødvendig omstilling til et lavutslippssamfunn, er et samarbeid basert på tillit mellom nasjonale og lokale myndigheter avgjørende. På områder som krever nye løft og felles tilnærming, må Stortinget skape rammene mens kommunene og fylkeskommunene må gis tillit og handlingsrom til å gjøre jobben regionalt og lokalt.

Hele uttalelsen ligger på lenken nedenfor (pdf).

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk