KS vertskap for Nordisk direktørmøte
Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, var vert for direktørmøte for KS' søsterorganisasjoner i Norden i Finnmark 24. - 27. august i år. Foto: KS

KS vertskap for Nordisk direktørmøte

- Det var svært hyggelig å kunne ønske direktørene for KS’ søsterorganisasjoner i Norden velkommen til Finnmark. Jeg møter mine kolleger fra de andre nordiske landene et par ganger i året. Det synes vi alle er nyttig, sier Lasse Hansen.

asse Hansen understreker at det er viktig at KS og de andre nordiske organisasjonene bidrar til samarbeid på tvers av landegrenser og fagområder. De fleste land står overfor utfordringer i dag som knytter seg til demokratispørsmål, klimaendringer, forvaltning av naturressurser og forholdet til naboland. Dette er store spørsmål som best løses i fellesskap.

- Denne gangen var programmet rettet inn mot utviklingen av nordområdene. Her har vi alle felles interesser i å sørge for en god og bærekraftig utvikling i et sårbart naturforvaltningsområde. Vi har besøkt anlegget som Statoil opererer på Melkøya utenfor Hammerfest. Dette er et anlegg for produksjon av naturgass som kommer inn gjennom rørledningen fra Barentshavet. Gassen blir deretter eksportert med båt. Besøket gav oss et inntrykk av hvilken betydning olje- og gassvirksomheten har for næringsutviklingen i området, men også samfunnsutviklingen ellers, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.


Statoils gassanlegg på Melkøya i Finnmark. Foto: Allan Klo/Flickr

Delegasjonen reiste deretter til Kirkenes via Hammerfest. Der besøkte de Barentssekretariatet som er et interkommunalt selskap eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Selskapet har som formål å støtte norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen. Det er dessuten et kompetansesenter på norsk-russisk samarbeid og bistår både offentlige og private aktører med hjelp innenfor relaterte tema.


Kirkenes mottok mange flyktninger over Storskog i 2015. Foto: Stewart Miller/Flickr

Ordføreren i Sør-Varanger kommune, Rune G. Rafaelsen, inviterte direktørene til en gjennomgang av aktuelle temaer som migrasjon og forholdet til Russland sett fra kommunens ståsted. Sør-Varanger hadde som kjent en særskilt situasjon i 2015 da tusenvis av flyktninger begynte å komme over grensen fra Russland. Det la press både på lokalbefolkningen og de kommunale tjenestene i en lengre periode.

Toppbildet:
F.v.: Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner, Jari Koskinen, administrerende direktør i Finske Kommunförbundet, Vesna Jovic, administrerende direktør i Sveriges Kommuner og Landsting (SKL), Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune og Karl Björnsson, administrerende direktør i Islandske Samband.