KS møtte partipolitiske ungdomsorganisasjoner
De politiske ungdomsorganisasjonene fikk høre presentasjoner fra administrasjonen i KS på kontaktmøtet. I tillegg ble det tid til dialog og spørsmål. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

KS møtte partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Fremtidens lokalpolitikere og kanskje fremtidens nasjonale politikere møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og administrasjonen for å øke kunnskapen og kjennskapen til kommunesektoren.

I år møtte seks partipolitiske ungdomsorganisasjoner opp til kontaktmøte mellom KS og organisasjonene. Det har blitt en tradisjon at KS hvert annet år, i forkant av valget, inviterer de partipolitiske ungdomsorganisasjonene og LNU til et kontaktmøte.

Dere er viktige! Det er dere som er fremtidens lokalpolitikere og også sannsynligvis fremtidens nasjonale politikere. Derfor er det svært viktig for KS at dere kjenner til kommunesektoren og forstår hvor viktig det er at vi har en selvstendig og nyskapende kommunesektor, sa Gunn Marit Helgesen på møtet med Grønn ungdom, Sosialistisk ungdom, Unge Venstre, KrFU og AUF.

De unge stemmene
Gunn Marit Helgesen understreket at dette årlige møtet er en invitasjon til et videre samarbeid.
- KS ønsker svært gjerne at dere i
ungdomsorganisasjonene bruker oss som en ressurs og at dere jobber sammen med oss for å holde lokaldemokratiet levende, sa Helgesen. 
Jeg er her opptatt av å få frem unge stemmer i politikken. Jeg har derfor vært en pådriver for å få til en ungdomsdelegat fra Norge til sesjonene i kommunalkongressen i EU. Det er viktig at unge blir sett og hørt på alle nivå i politikken, sa Helgesen.
Jo mer vi ser i verden rundt oss, dess viktigere er det med engasjerte mennesker som bryr seg om lokalsamfunnet sitt Gunn Marit Helgesen

KS´svar på samfunnsutfordringene
Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, presenterte kommunenes og fylkeskommunenes svar på samfunnsutfordringene i neste stortingsperiode for de politiske ungdomsorganisasjonene. Dokumentet "Grunnlag for tillit" finner du lenke til nederst i artikkelen.
- Dette dokumentet er KS´ forventninger til et nytt Storting. Vårt landsstyre har vedtatt en plattform som er vår utstrakte hånd til nasjonale myndigheter. For å få fram gode nasjonale løsninger må vi bygge på de lokale kommunestyrene, sa Eide. - Det er viktig at også dere som ungdomspolitikere føler et ansvar for de store utfordringene som velferdsstaten står overfor i de kommende årene.   

Representantene fra de partipolitiske ungdomsorganisasjonene var blant annet opptatt av klima, rettferdighet og demokrati. Et spørsmål som ble tatt opp på møtet var om KS kunne være med på å arrangere et seminar som kunne sette fokus på unge og demokrati, der man både får frem viktigheten av at unge med innvandrerbakgrunn deltar i politikk, viktigheten av å få ungdom på lister og hatprat mot unge politikere i sosiale medier.
De var også opptatt av tilgang til gratis kommunale lokaler og økonomiske støtteordninger som gjør det mulig å drive med aktivt partipolitisk ungdomsarbeid lokalt.


Videre lesning