KS og Stortinget markerer FNs migrasjonsdag
Nærmere 60 personer var samlet på Stortinget for å markere den internasjonale dagen for migrasjon den 16. desember 2016. Alle foto nedenfor: Hege K. Fosser. Toppbildet er tatt av Stortinget.

KS og Stortinget markerer FNs migrasjonsdag

I år som i fjor er kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert av KS og Stortinget til å markere migrasjonsdagen.

Migrasjonsdagen 2016 markeres 16. desember, og er en av FNs mange internasjonale dager. I år, som i fjor, er landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert til å markere dagen på Stortinget.
Nærmere 60 personer fra mange av landets kommuner og fylkeskommuner deltok på arrangementet. 

Folkevalgte har et ansvar
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier at Stortinget og KS ønsker å legge til rette for en møteplass der fylkestings- og kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn får dele sine erfaringer med hverandre og med relevante stortingsrepresentanter. Hun sier at dette felles arrangementet er i ferd med å bli en årlig tradisjon.
- Folkevalgte har et særskilt ansvar for å legge til rette for integrering og for å bidra til å øke forståelsen for hvor viktig det er med innvandreres deltakelse i det norske lokaldemokratiet, sier Helgesen.

Alejandro Pérez, Kongsvinger kommune (f.v), Bujar Shala, Sarpsborg kommune, Maria S. Rausandaksel, Rana kommune og Fredrikke Margrethe Møller, Stokke kommune, deltok på årets markering i Stortinget.  

Synliggjøre ressursene
- Jeg er den eneste personen med innvandrerbakgrunn i Rana kommunestyre, sier Maria S. Rausandaksel (SV). Hun er en av deltakerne på markeringen av FNs internasjonale migrasjonsdag. - Jeg ønsker å få rekruttert inn flere innvandrere som vil engasjere seg politisk for å synliggjøre de ressursene som innvandrerne representerer. I dag håper jeg å få med meg noen verktøy som jeg kan bruke i denne jobben. Det er ofte et diskusjonstema i min kommune om hvorfor det er så få innvandrere i politikken. 
Høyre-politiker Bujar Shala i Sarpsborg kommune deltar for andre gang og legger vekt på at han ønsker å være en god rollemodell.
- Når man kommer til et nytt land, må man være med å bidra i samfunnet og ta avgjørelser. Derfor har jeg engasjert meg i politikken. En dag som i dag er en viktig markering, sier han. 

Man blir aldri utlært som folkevalgt Dag-Henrik Sandbakken

Må diskutere rollen
På programmet står et seminar om politisk handlingsrom, møte med Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, omvisning i stortingsbygningen og en mottagelse i Eidsvollsgalleriet der stortingspresidenten er vert. Deltagerne får også møte representanter fra Stortingets europarådsdelegasjon.

Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef for KS Folkevalgtprogram, sier i sin innledning at rollen som folkevalgt ikke kan diskuteres for ofte. 
- I dag skal vi diskutere og jobbe med innholdet i denne rollen. Man blir aldri utlært som folkevalgt. Hvordan man best kan gripe fatt og diskutere de sakene man virkelig brenner for og hva politikerne skal fylle politikerrollen med, er to av diskusjonstemaene på dagens program.  

Har tatt oppfordringen
Det var presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling, Anne Brasseur, som høsten 2015 oppfordret alle parlamentene i medlemslandene til å markere «Migration Day», spesielt på grunn av de store migrasjonsstrømmene vi ser i verden nå. Denne oppfordringen har Stortinget i Norge fulgt opp sammen med KS. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU