KS markerer FNs internasjonale migrasjonsdag
Den internasjonale migrasjonsdagen markeres den 16. desember. Arrangementet foregår på Stortinget. Foto: Scanstock

KS markerer FNs internasjonale migrasjonsdag

KS inviterer sammen med Stortinget lokale politikere med innvandrerbakgrunn til et felles arrangement for å markere FNs internasjonale migrasjonsdag den 16. desember.

- Dette felles arrangementet er i ferd med å bli en årlig tradisjon, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det var presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling, Anne Brasseur, som høsten 2015 oppfordret alle parlamentene i medlemslandene til å markere «Migration Day», spesielt på grunn av de store migrasjonsstrømmene vi ser i verden nå. Denne oppfordringen har Stortinget i Norge fulgt opp sammen med KS. I år, som i fjor, inviteres lokale politikere med innvandrerbakgrunn til å tilbringe en hel dag sammen.

Folkevalgte har et ansvar
Gunn Marit Helgesen fremhever at Stortinget og KS ønsker å legge til rette for en møteplass der fylkestings- og kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn får dele sine erfaringer med hverandre og med relevante stortingsrepresentanter.
- Folkevalgte har et særskilt ansvar for å legge til rette for integrering og for å bidra til å øke forståelsen for hvor viktig det er med innvandreres deltakelse i det norske lokaldemokratiet, sier Helgesen.

Legge til rette
Som president i Regionkammeret i Europarådets Kommunalkongress ser Gunn Marit Helgesen hvor viktig det er at Norge og Europa legger til rette for et inkluderende lokaldemokrati og et inkluderende lokalsamfunn.
- Vi håper at samarbeidet mellom Stortinget og KS for å markere FNs internasjonale migrasjonsdag inspirerer flere andre kommuneorganisasjoner i Europa,, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

 

 

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU