Kompetent stat og kompetente kommuner
Fornøyde deltakere og innledere foran NVE sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Foto: Christian Hellevang

Kompetent stat og kompetente kommuner

En delegasjon av 16 ordførere og 7 fagfolk fra Tsjekkia fikk 14.september 2016 en grundig innføring i hvordan DSB, NVE og Miljødirektoratet jobber med blant annet klima og beredskap.

16 ordførere og 7 fagfolk fra fra Tsjekkiske kommuner fikk 14.september 2016 faglig inspirasjon innen temaer klima og beredskap. 

Både DSB, NVE og Miljødirektoratet innledet på dette seminaret.

Hallvard Jostein Berg fra NVE fortalte om NVEs arbeid med forebygging av skader fra flom og skred innebærer først og fremst å gi bistand til kommunene. Det skjer etter en helhetlig tilnærming som omfatter arbeidsområdene kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, overvåking, varsling og beredskap. De siste årene har NVE brukt mye ressurser på opplæring av arealplanleggere i kommunene og fokuserer stadig mer på å øke kompetansen og kapasiteten i samfunnet totalt sett til å gjennomføre kartlegging, sikringstiltak m.v.

Eivind Junker fra  Miljødirektoratet fokuserte spesielt på at; "Kommunene står i spissen for iverksettelsen av norsk klimatilpasningspolitikk, og statens rolle er primært å legge til rette for kommunenes innsats. Miljødirektoratet koordinerer det nasjonale tilpasningsarbeidet, og jobber med felles kunnskapsgrunnlag, retningslinjer, kapasitetsbygging og ulike støtteordninger. Sentrale faktorer for å lykkes med tilpasning er vilje til samarbeid, og evne til å lære av feil!".

Karl Kerner fra DSB i samtale med deltakerne om sivilt beredskap. 

Besøket var finansiert av EØS-midlene 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU