Ordførere forteller

Det foregår innbyggermedvirkning i hele Norge, fra den minste til den største kommune. Her deler ordførere fra rundt om i landet sine erfaringer med innbyggermedvirkning. La deg inspirere!

Ung medvirkning på Agder

- Å involvere ungdommen er noe av det viktigste du kan gjøre som folkevalgt, for det er jo de som skal føre arven videre. På Agder har begge fylkesordførerne satt seg et mål: Ungdommen skal ha reell medvirkning.

Nybrottsarbeid i Asker

– For meg som ordfører er dette egentlig ikke noe hokus-pokus, det er egentlig ganske logisk, forteller Asker-ordfører Lene Conradi. Det er ikke uten grunn at kommunen trekkes frem som en «frontrunner» i arbeidet med innbyggermedvirkning.

Et VELdig godt samarbeid

I en tid der samskaping og innovasjon har fått fotfeste i norske kommuner er det fort gjort å glemme de som alltid har vært der: de lokale vellene. KS har tatt turen over til Bærum, en kommune med lange tradisjoner for samarbeid med velforeningene.

Medvirkning i Oppland

- Hele politikkens vesen er at vi er valgt av folket for å representere de. Derfor er medvirkning noe av det viktigste vi kan holde på med, forteller fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen.

To ordførere forteller – Ski og Oppegård

Om 552 dager opphører Ski og Oppegård kommuner og nye Nordre Follo trer frem. De to historiske ordførerne deler sine råd og erfaringer om innbyggermedvirkning og kommunesammenslåing.

Samskaping i Gjesdal

- For å skape et bærekraftig samfunn trenger vi et bærekraftig demokrati og da er samskaping løsningen, forteller ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø.

Hvordan involvere innbyggerne i fylkespolitikk?

- Det er fort gjort å mure seg inne på fylkeshuset og unngå den viktige dialogen med innbyggerne, forteller fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes. Selv har han alltid døren åpen for alle og enhver.

Lokaldemokrati på dagsorden i Larvik

- Når to kommuner blir til en ny er det viktig å ta hensyn til kulturforskjeller og dyrke mangfoldet, forteller Larvik-ordfører Rune Høiseth. Som ordfører i en helt ny kommune er han ekstra opptatt av å lytte til innbyggerne.

Folkemøter i Lebesby

– Innbyggermedvirkning er viktig for å få legitimitet til saker, særlig de som skal stå seg i lengre tid, sier ordfører i Lebesby Stine Akselsen. Nylig har hun arrangert flere folkemøter i forbindelse med ny kommuneplan.

Ordførerbenk i Lørenskog

– Du må skape arenaer der du kan få med folk flest, forteller ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim. Selv bruker hun og varaordfører mye tid på å komme i kontakt med innbyggerne gjennom ordførerbenk.

Barnetråkk i Bergen

– Bergenserne er kjent for å være engasjerte, så innbyggermedvirkning kommer vi ikke utenom! forteller Bergens ordfører Marte Mjøs Persen. Som ordfører i en storby bruker hun mye tid og ressurser på å komme i dialog med byens innbyggere.

Ungdommens kommunestyre i Arendal

- Det er viktig at du som folkevalgt spiller på lag med innbyggerne, og at du greier å spille på de gode kreftene som er i kommunen, forteller ordfører i Arendal, Robert Nordli. Selv har han nesten ikke tid til å sitte på ordførerkontoret.

Fremtidsverksted i Jevnaker

– Uten fremtidsverkstedet hadde vi ikke fanget opp det store engasjementet som var i kommunen, forteller ordfører i Jevnaker Lars Magnussen. Tre fremtidsverksteder har gitt gode innspill til å utvikle fremtidens omsorgstilbud i kommunen.

Gjestebud i Hamar

– Skal du treffe innbyggerne må du bevege deg ut av de tradisjonelle politiske arenaene, forteller Hamarordfører Einar Busterud. Som ordfører i sin fjerde periode vet han hvor viktig det er å lytte til innbyggerne.

Ungdommen medvirker i Askøy

- Det er viktig å ha god kontakt med innbyggerne for det er med på å utvikle det lokale engasjementet og lokaldemokratiet, forteller ordfører i Askøy Terje Mathiassen. Med på laget har han Jens Andersen som er ordfører i Ungdommens kommunestyre.