Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering
Nytt idéhefte fra KS: "Fra utenforskap til inkludering"

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering

KS har nå utarbeidet et nytt idéhefte som har fått navnet "Fra utenforskap til inkludering". Eksemplene kan gi inspirasjon og tips til kommuner om hvordan forhindre utenforskap.

Kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap. Kommunen er til stede der folk bor og lever sine liv.

- Kommunesektoren gjør allerede en betydelig innsats på dette området, men det er potensial for å gjøre mer. I dette idéheftet trekker vi fram eksempler på god praksis fra kommuner som høster anerkjennelse for sin innsats, og som vi håper kan være til inspirasjon for andre, sier Frode Lindtvedt som er avdelingsdirektør for lokaldemokrati i KS.  

- Eksemplene som presenteres i heftet er ikke ment å være representative for alle kommuner, og i en del tilfeller er det behov for dokumenterte resultater og virkninger over tid for å konkludere med at de virkelig «virker». Vi mener alikevel at eksemplene kan gi inspirasjon og tips til hva som kan gjøres på områdene barn/unge, inkludering og arbeidsliv, sier Lindtvedt.

Målgruppen for heftet er først og fremst administrativ ledelse i kommunene, men også andre vil kunne finne nyttig informasjon og læring her.

Idéheftet er utarbeidet av Rambøll Management Consulting og Deloitte AS i samarbeid med KS, blant annet på basis av eksempler presentert på Kommunalpolitisk toppmøte 2016.

Idéheftet blir sendt i ett eksemplar til hver kommune og fylkeskommune. 

For lenke til andre dokumenter se boksen med lenker og vedleg.