Høring råd for unge, eldre og personer med funksjonsnedsettelser
Det har vært en høring om en ny bestemmelse i kommuneloven om råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Foto: Scanstock

Høring råd for unge, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

KS har avgitt svar på høring om en ny bestemmelse i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

I høringsuttalelsen som KS har avgitt på høringsnotat fra Kommunal- og moderiseringsdepartementet (KMD) er vi opptatt av at innbyggerdeltakelse er et viktig supplement til det representative demokratiet, det er derfor viktig å arbeide for et mer inkluderende folkestyre som sikrer at alle som blir berørt blir sett og hørt.

KS mener på prinsipielt grunnlag at det skal være opp til kommunene å bestemme om og hvordan særskilte grupper skal gis formelle ordninger for å kunne påvirke prioriteringer og beslutninger i kommunene.

KS mener forslaget om å samle medvirkningsordninger i kommuneloven ikke bør behandles i et separat løp, men vurderes sammen med forslaget til ny kommunelov. 

Les mer i høringsuttalelsen fra KS.

Videre lesning