Høring: Overføring av skatteoppkrevingen til staten
Foto: Scanstockphoto

Høring: Overføring av skatteoppkrevingen til staten

KS oppfordrer kommunene til å svare på høringen som har høringsfrist 2. mars. Et enstemmig hovedstyre vedtok i møte 21. januar vedlagte høringsuttalelse. Høringsuttalelsen kan brukes i kommunenes arbeid med høringsuttalelser.

Forslag om overføring av skatteoppkrevingen til staten ble sendt på høring fra Finansdepartementet 1. desember 2014. Både kommunene og KS er blant høringsinstansene.

KS mener det er galt å gjøre skatteinnkrevingen statlig, og et enstemmig hovedstyre har vedtatt vedlagte høringsuttalelse. KS er samtidig opptatt av at kommunene engasjerer seg i saken, og avgir egne høringsuttaler.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi