Hatprat i Norden
Representanter fra BLD, KS og SKL på møte om hatprat mot folkevalgte. Foto: Gjertrud Strand Sanderød

Hatprat i Norden

Representanter fra KS og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utvekslet erfaringer knyttet til hat og trusler mot lokale folkevalgte.

Data fra Norge og Sverige viser at folkevalgte i Norden opplever en felles utfordring i lokale folkevalgte opplever både hatprat og trusler.

Hatytringer er svært synlig på sosiale medier. Både folkevalgte og andre utsettes for slike ytringer. Det store omfanget av flyktninger og migranter som kom til Norden høsten 2015 har ført til at den offentlige debatten har blitt enda mer preget av hatytringer. Politikere på både høyre- og venstresiden  utsettes for hatprat.

KS har sammen med Stortinget markert  FNs internasjonale migrasjonsdag  både i 2015 og 2016. Folkevalgte med minoritetsbakgrunn fra kommuner/fylkeskommuner deltar på denne markeringen. Flere av deltakerne på FNs internasjonale migrasjonsdag fortalte sterke historier om både hatytringer og andre former for trakassering i blant annet sosiale medier.

Hatprat skaper utenforskap, men det er også en potensiell trussel mot lokaldemokratiet. Når debattklimaet blir så hardt som enkelte  opplevde det høsten 2015, kan det skremme folk bort fra både å delta i det offentlige ordskiftet og fra å ta på seg folkevalgte verv . Det er ikke en utvikling vi ønsker fordi det igjen vil svekke lokaldemokratiet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har et stort prosjekt på «hat og trusler mot folkevalgte» finansiert av den svenske regjeringen som innebærer innhenting av kunnskap, kommunenettverk og kursing av folkevalgte i kommuner og regioner, se mer informasjon om dette prosjektet her  og her

I Finland har man laget denne undersøkelsen

I Danmark laget man i 2006 en veileder på temaet trusler og vold mot folkevalgte

KS satte hatprat på dagsorden på et seminar i  februar 2016 og på Migrasjonsdagen 2016

 

 

På bildet ser man Unni Mathisen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Frode M. Lindtvedt  (KS) og Anna Lindström (SKL) .

På bildet ser man Björn Rosborg (SKL) og Yngve Carlsson (KS). 

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU