Helgesen møtte kvinnelige ambassadører
Selv om Norge er langt framme når det gjelder kvinners deltakelse i det offentlige og politiske liv, og det er etablert like rettigheter mellom kvinner og menn, sa Helgesen at det fremdeles er et stykke igjen. Foto: KS

Helgesen møtte kvinnelige ambassadører

KS' styreleder, Gunn Marit Helgesen, var mandag 3. juli æresgjest i et lunsjmøte med kvinnelige ambassadører i Norge. I sitt innlegg delte Helgesen sine erfaringer fra en omfattende karriere som kvinne i politikken.

I ambassadørkorpset til Norge er det i dag et tyvetalls kvinner, blant annet fra Afghanistan, Belgia, Ungarn, Pakistan, Litauen og EU. Kontakten mellom de kvinnelige toppdiplomatene er etablert gjennom et uformelt nettverk. Til sommerens nettverksmøte var Gunn Marit Helgesen invitert som æresgjest.

Selv om Norge er langt framme når det gjelder kvinners deltakelse i det offentlige og politiske liv, og det er etablert like rettigheter mellom kvinner og menn, sa Helgesen at det fremdeles er et stykke igjen. Det kan fortsatt virke som om kvinner i politikken må bevise at de er mer kvalifiserte og må også være bedre forberedte enn sine mannlige kolleger. Hersketeknikker og latterliggjøring er fortsatt fenomener som rammer kvinnelige politikere, særlig de unge. Lange møter til ukurante tidspunkter kan også gjøre det krevende å kombinere foreldrerollen med en karriere i politikken.

Av 426 ordførere i Norge er 120 kvinner. Kvinneandelen i kommunestyrene er 39 prosent. Mest bemerkelsesverdig er at de fem største kommunene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum) alle har kvinnelige ordførere, de fire første også med kvinner i posisjon som varaordfører. Kvinnene bekler også lederposisjoner i politiske partier og i viktige samfunnsorganisasjoner, som for eksempel KS.

Vert for lunsjmøtet var EUs ambassadør i Norge, Helen Campbell. Arrangørene valgte denne gangen å legge møtet til KS Agenda Møtesenter.

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering