Gi fritidsaktiviteter til barna!
Trara-prosjektet er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, skole og idretten. Det er et eksempel på et tiltak som tilbyr alle barn gratis fritidsaktiviteter etter skoletid. Foto: Siv Dolmen

Gi fritidsaktiviteter til barna!

KS inviterer kommuner og fylkeskommuner til å bli med i nettverk for å sikre alle barn og unge muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og lek.

- Barn og unge må bli sett, hørt og de må få mulighet til å delta. At alle barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter og lek er første skritt på veien for å skape inkludering og unngå utenforskap, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Det er snart to år siden regjeringen, KS og en rekke andre organisasjoner signerte Fritidserklæringen, som bygger på FNs konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

Invitasjonen fra KS: Verksted og møteplasser som fremmer fritidsaktiviteter for alle barn og unge

Gode lokale eksempler 
- Vi inviterer nå kommuner og fylkeskommuner til å bli med i nettverk for å dele erfaringer og ideer. En del av fritidserklæringen går ut på å formidle gode lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeidet om å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familieøkonomi, sier Helgesen.

KS vil arrangere verksteder og møtesteder for kommunene og fylkeskommunene i nettverket «Aktiv fritid» i perioden 1. mai 2018 til 31. mars 2019.

- Utenforskap kan ramme alle og må bekjempes. Det gjøres et stort og mangfoldig arbeid i Kommune-Norge for å inkludere alle i fellesskapet, men det er like fullt nødvendig at vi blir enda bedre til å inkludere alle inn i sosiale fellesskap og fritidsaktiviteter, sier Helgesen.

Enorm verdi
- Det er av enorm verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Antallet som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt er økende. Dette kan få konsekvenser for hvorvidt nettopp barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til at alle får muligheten til å ha en aktiv fritid blir et viktig spørsmål på samlingene, sier Helgesen.

Mange kommuner gjør en stor forskjell for å inkludere aller barn og unge i lek og fritidsaktiviteter. Et eksempel er Trara-prosjektet i Fredrikstad kommune, som tilbyr gratis aktiviteter til unge etter skoletid. Det er et universelt tiltak, et tilbud som går ut til alle, samtidig som det gjøres en ekstra innsats for å nå fram til de som trenger tilbudet mest.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Seniorrådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU