Fylkeskommunene må med i kommunereformen

Et enstemmig kollegium av fylkesordførere og fylkesrådsledere er bekymret over at arbeidet med kommunereform mangler et engasjement for hvordan de regionale oppgavene skal løses til innbyggernes beste

- Det er ikke nok å vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Vi vet at en del oppgaver, for eksempel kollektivtransport og videregående utdanning, uansett blir for store for de aller fleste kommunene. Hvis vi ikke ser lokalt og regionalt folkevalgt nivå i sammenheng, er det stor risiko for at slike oppgaver blir overført til staten. Da får vi det motsatte av en demokratireform, sier Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet.

Stortinget har slått fast at et regionalt nivå skal beholdes. Derfor ønsker kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere å ta en lederrolle i arbeidet med regionreform.

- Kollegiet ser det som en forutsetning at fylkeskommunene blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med å vurdere hvilke oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. Fylkeskommunene må også være representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder, sier Janne Johnsen.

 

Kontaktperson for denne saken:

Janne Johnsen, tlf. 480 82 646
Fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet.