Samarbeid med frivilligheten i nye kommuner
KS og Frivillighet Norge arrangerte webinar 14. mars for å styrke samhandling og samarbeid med frivilligheten i nye kommuner. Foto: Colourbox

Samarbeid med frivilligheten i nye kommuner

KS og Frivillighet Norge arrangerte webinar 14. mars om hvordan vi kan samarbeide med frivilligheten i nye kommuner.

- En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Dette temaet får en forsterket aktualitet i forbindelse med sammenslåingsprosesser i kommunene og fylkeskommunene, sier rådgiver i KS, Christian Hellesvang. 

Frivillighet Norge og KS har signert en to-parts samarbeidsavtale. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og leder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett er enige om at kommunen må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en lokal frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten lokalt

Anbefaler frivillighetspolitikk
- Hensikten med en frivillighetspolitikk er å styrke dialogen og samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten lokalt, sier rådgiver for frivillighet i KS, Christian Hellevang.

- For kommuner som skal slå seg sammen vil utvikling og etablering av en kommunal frivillighetspolitikk kunne bidra til positive prosesser. Det å legge til rette for frivilligheten som en viktig aktør i omstillingsprosesser vil være en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier han. 

Frivllighetslandet Norge
Hvordan kan vi legge til rette for en velfungerende frivillig sektor der kommuner eller fylkeskommuner slår seg sammen? Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen sammen med frivilligheten jobbe for å bygge en felles kultur i ny kommune og fylkeskommune?

- Norge er et frivillighetsland. Over 60 prosent av befolkningen oppgir at de gjør frivillig innsats minst en gang i året og 80 prosent er medlem i en eller flere organisasjoner, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

Frivillighet Norge anbefaler alle kommuner som skal slå seg sammen å igangsette prosesser med å utvikle og vedta en kommunal frivillighetspolitikk. 

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, rådgiver for frivillighet i KS Christian Hellevang, rådgiver i Telemark fylkeskommune Heidi Fiskum Hamadi og kommunalsjef for velferd i Ski kommune, Marit Rød Kronborg. Foto: KS

Telemark fylkeskommune
- Vi har en ambisjon om å involvere alle. Vi har en rekke ulike samarbeidsfora, der vi høster mye god erfaring, sier rådgiver for team folkehelse Heidi Fiskum Hamadi i Telemark fylkeskommune. 

Telemark fylkeskommune fikk prisen for Årets frivillighetskommune i 2017. Fylkeskommunen kartla frivillighetsarbeidet gjennom en stor spørreundersøkelse i 2016. Selve bærebjelken i deres arbeid er Regional plan for folkehelse 2018-2030

Nordre Follo kommune
- Vi er nødt til å tenke nytt når Ski kommune og Oppegård kommune skal slå seg sammen. Vi har to solide og jevnstore kommuner. Vi har engasjerte innbyggere, gode tjenester og en lang tradisjon for samarbeid med frivillige, sier kommunalsjef Marit Rød Kronborg i Ski kommune. 

Kronborg presenterer eksempler på godt frivillighetsarbeid i begge kommuner. De har blant annet arrangert en frivillighetsbørs og har BUA, et populært utlånstilbud på biblioteket i Oppegård som leier ut alt fra kanoer til rulleskøyter til sine innbyggere.  

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU