Samarbeid om flyktninger og inkludering
Gunn Marit Helgesen (t.v) sammen med Linda Hofstad Helleland og Sturla Stålsett under konferansen «Kommunene og frivilligheten – hånd i hånd for inkludering av flyktninger». Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen

Samarbeid om flyktninger og inkludering

- Lykkes kommunene og lokalsamfunnene, lykkes Norge med å inkludere flyktningene, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, på Inkluderingskonferansen. 

Målet med konferansen var å inspireres kommunene og frivilligheten til å samarbeide mer for å inkludere flyktningene som skal bosettes i norske lokalsamfunn.

- Samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten er en nøkkel for inkludering av flyktningene i samfunnet. Derfor er dette temaet på frivillighetskonferansen som vi arrangerer i samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet, sa Helgesen i sin innledning.

Konferansen ble arrangert mandag 30. mai og over to hundre personer deltok.

For å diskutere og dele suksesshistorier fra Kommune-Norge, deltok blant annet: 

  • Kulturminister Linda Hofstad Helleland
  • Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen
  • Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen
  • Årets ildsjel 2015, Sajandan Rutthira
  • Røde Kors, Idrettsforbundet, IMDI, forskere og mange representanter fra minoritetsbefolkningen og Kommune-Norge


- Den store tilstrømmingen av flyktninger som vi så høsten 2015 var utfordrende for Norge, men vi har greid å ta imot flyktninger før og sammen skal vi klare det på en god måte også denne gangen, understreket Helgesen. 

Arbeidet med utenforskap
- Hovedstyret i KS tok våren 2015 initiativ til at vi skulle jobbe med utenforskap. Temaet har blitt høyt prioritert av KS og det jobbes systematisk med dette nå. Flyktningene er selvsagt en viktig del av arbeidet med utenforskap, sa Helgesen.

Landsstyret i KS vedtok nylig et nytt langtidsprogram for KS for perioden 2016-2019 hvor også arbeidet med utenforskap skal følges opp.

Skal bosettes i en kommune
Til sammen kom det over 31.000 asylsøkere til Norge i 2015. På grunn av stengte grenser i Europa er det foreløpig lave tall på antall nye asylsøkere til Norge i 2016. Prognosene i år varierer mellom 10.000 og 60.000 personer.

- Mange av dem som er kommet til Norge vil få opphold og vil bli bosatt i en kommune. Foreløpig er det fattet vedtak om at 16.000 skal bosettes i 2016. De skal, som alle andre nye innbyggere i en kommune, møtes på en god og inkluderende måte. Vi trenger et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten for å lykkes med denne inkluderingen, sa Helgesen. 

- I tittelen på mitt innlegg står det «Lykkes kommunene og lokalsamfunnene – lykkes Norge». Det betyr at vi må mobilisere hele lokalsamfunnet for å ta imot og inkludere flyktningene. Dette er en jobb kommunene ikke klarer alene. Norske kommunestyrer bestemmer selv hvor mange asylsøkere de vil ta imot. I dette ligger det at lokalsamfunnet og lokaldemokratiet får være med på å styre hvordan vi tar imot og inkluderer flyktningene

Gunn Marit Helgesen la vekt på at svært mange gjorde en god jobb for å inkludere flyktningene som kom høsten 2015.

Hun pekte også på noen kommuner:

  • Sel kommune er et godt eksempel på at både lokalsamfunnet og kommunen stiller opp på «flyktningdugnaden». Kommunene reagerte kjapt og fikk raskt til et svært godt samarbeid med frivilligheten. Sammen klarte man å snu det som i utgangspunktet var en krise til en mulighet.
  • Asker kommune har en egen frivillighetskoordinator, en egen møteplass for flyktninger, egne flyktningguider, frivillig aktivitet på mottakene og språk- og leksekafé.
  • Molde kommune fikk Bosettingsprisen 2012 og forteller i filmen under hvordan de har lyktes med bosetting og kvalifisering. 
  • Rælingen kommune forteller i den samme filmen om hvordan de praktiserer "tøff kjærlighet" og samtidig lykkes med å få mange flyktninger i jobb eller utdanning.
Film om bosetting og inkludering i kommunene
  • Frøya kommune og Lillehammer kommune er eksempler på kommuner som arbeider godt med arbeid og språk. Se filmen under:
Et arbeidsliv med flyktninger og innvandrere

Et godt og fruktbart samarbeid 

- Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for landene de reiser til. Men flyktningene er også en stor ressurs og kan være en berikelse for lokalsamfunnet de kommer til. Dersom kommunene sammen med frivilligheten lykkes med å inkludere flytningene i lokalsamfunnet, så vil overgangen til det norske samfunnet gå raskere og flyktningene blir fortere en del av det norske samfunnet, avsluttet Gunn Marit Helgesen Inkluderingskonferansen. 

 

Hele programmet til konferansen finner du her
Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU