Samarbeid med frivilligheten
Illustrasjonsfoto. Dette bildet viser Drammen kommune som mottar prisen "Årets frivillighetskommune". På bildet ser vi styreleder Gunn-Marit Helgesen, ordfører Tore Opdal Hansen og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Christian Hellevang

Samarbeid med frivilligheten

KS Akershus/Østfold satte økt samarbeid med frivilligheten på dagsorden under en spennende workshop om hva som hindrer økt samarbeid mellom kommunesektoren og frivilligheten.

Omlag 25 deltakere fra Akershus og Østfold hadde funnet veien til KS Agenda Møtesenter da KS Akershus/Østfold  inviterte til workshop den 12. desember 2016. 

Temaet for workshopen var: Hva hindrer økt samarbeid mellom kommunesektoren og frivilligheten?  Bakgrunnen var at  kommunene ønsker frivillige velkommen inn og frivilligheten ønsker å bidra, men vi får fortsatt ikke til dette samarbeidet så godt som man skulle ønske. Hva er det som hindrer økt samarbeid? Er det lovverket? Er det noe med systemene våre?

Under finner dere noen korte oppsummeringer fra tre av gruppearbeidene, en kort oppsummering fra diskusjonen i plenum og et av innleggene. 

KS ønsker å bruke innspillene fra denne workshopen i videre arbeid med å utvikle god frivillighetspolitikk. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU