Samarbeid med frivilligheten i nye kommuner
KS og Frivillighet Norge arrangerer webinar for å styrke samhandling og samarbeid med frivilligheten i nye kommuner. Foto: Colorbox

Samarbeid med frivilligheten i nye kommuner

KS og Frivillighet Norge arrangerer webinar 14. mars om hvordan vi kan samarbeide om frivilligheten i nye kommuner.

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Frivillighet Norge og KS har signert en to-parts samarbeidsavtale der vi er enige om at: Kommunen må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en lokal frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten lokalt. Temaet får en forsterket aktualitet i forbindelse med sammenslåingsprosesser i kommunene og fylkeskommunene.

Hvordan kan vi legge til rette for en velfungerende frivillig sektor der kommuner eller fylkeskommuner slår seg sammen? Hvordan kan kommunen sammen med frivilligheten jobbe for å bygge en felles kultur i ny kommune? Hva skjer nå i kommunene og i frivilligheten? 


Dette er spørsmål som blir belyst og diskutert på webinaret som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og KS 14. mars kl 08.30-09.30.

Programmet for webinaret er:

08.30   Velkommen v/ KS leder Gunn-Marit Helgesen 

Innlegg v/ Frivillighet Norge, generalsekretær Stian Slotterøy 

08.40   Sånn jobber vi hos oss

Telemark fk v/ fylkesordfører Sven Tore Løkslid 
Nordre Follo kommune fra 2020 Ski/Oppegård)
v/ Gro Herheim, prosjektleder / rådmann

09.10   Felles svar på spørsmål fra deltakere  rundt om i landet, og ppsummeringer

09.30   Avslutning og god dag videre! 

Du kan følge webinaret på nett. Lenke kommer her nærmere arrangementet. Du kan også sende inn spørsmål i forkant til kontaktpersonene under.  

 Anbefaler frivillighetspolitikk
- Hensikten med en frivillighetspolitikk er å styrke dialogen og samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten lokalt, sier rådgiver for frivillighet Christian Hellevang i KS. - For kommuner som skal slå seg sammen vil utvikling og etablering av en kommunal frivillighetspolitikk kunne bidra til positive prosesser. Det å legge til rette for frivilligheten som en viktig aktør i omstillingsprosesser vil være en vinn-vinn situasjon for alle parter. Frivillighet Norge anbefaler derfor kommuner som skal slå seg sammen å igangsette prosesser med å utvikle og vedta en kommunal frivillighetspolitikk. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU