Ny ordning for frivilligsentralene
Det finnes nå frivilligsentraler i svært mange kommuner. Foto: C. Hellevang

Ny ordning for frivilligsentralene

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til frivilligsentralene fra staten til kommunene fra 1. januar 2017. KS vil følge opp den nye ordningen utover høsten.

I forbindelse med overgang fra statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet til til frivilligsentralene vurderer KS flere tiltak høsten 2016. KS legger blant annet opp til en egen konferanse for kommunene og frivilligsentralene for å drøfte videre utvikling av sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene.

For mer informasjon om overgang fra statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet til til frivilligsentralene, se Kulturdepartementets nettsider. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU