Notat om frivilligsentraler
Foto: KS/Hellevang

Notat om frivilligsentraler

Forskeren Håkon Lorentzen har på oppdrag fra KS utarbeidet et kort notat om frivilligsentralene

I notatet tar han for seg: Hvordan kan kommuner  få økt utbytte av frivillige ressurser som mobiliseres gjennom frivilligsentraler? I dag finnes det rundt 400 sentraler med svært varierende arbeidsprofiler. Forventningene til sentralene kommer fra ulike hold og er ofte motstridende.  Dagens ambisjoner om å gi sentralene sektorovergripende  koordineringsansvar reiser noen dilemma som drøftes i rapporten, og forslag til hvordan kommuner kan få mer ut av sentralene blir presentert.  

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU