Nominer til prisen "Årets frivillighetskommune"
Illustrasjonsfoto fra Trondheim. Foto: Christian Hellevang

Nominer til prisen "Årets frivillighetskommune"

KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 31. oktober og prisen vil bli delt ut på et arrangement i Oslo den 5. desember. Både kommuner og fylkeskommuner kan tildeles prisen.

KS og Frivillighet Norge har gått sammen om å opprette prisen «Årets frivillighetskommune».  Prisen er nyopprettet og deles ut for første gang i 2016.  Vinneren av prisen vil bli kunngjort på arrangementet «Frivillighetens festkveld» på Månefisken i Oslo mandag 5. desember. Dette er blant annet et arrangement for å markere FNs internasjonale frivillighetsdag.

Både rådmannsutvalg og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen.

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune skal basere seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

- Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt?

- Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk?

- Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser, for eksempel årlige møteplasser der kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes?

- Har kommunen opprettet noen faste møteplasser med frivilligheten, for eksempel frivillighetsråd/-forum?

Fristen for å nominere til prisen er 31. oktober 2016. Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører og frivilligheten kan foreslå kommuner.

KS vil sammen med Frivillighet Norge oppnevne en jury for å vurdere innkomne forslag.

Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang som har e-post:  Christian.Hellevang@ks.no

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU