Nominer til prisen "Årets frivillighetskommune" 2017
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (til venstre) og kulturminister Linda Hofstad Helleland delte ut prisen "årets frivillighetskommune 2016" til ordfører i Drammen, Tore Opdahl Hansen.

Nominer til prisen "Årets frivillighetskommune" 2017

KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 2. oktober og prisen vil bli delt ut på et arrangement i Oslo den 5. desember. Både kommuner og fylkeskommuner kan tildeles prisen.

KS og Frivillighet Norge har gått sammen om å opprette prisen «Årets frivillighetskommune».  Prisen ble delt ut for første gang i 2016, vinneren var Drammen kommune.

Vinneren av prisen for 2017 vil bli kunngjort på et arrangementet  i Oslo 5. desember. Dette er blant annet et arrangement for å markere FNs internasjonale frivillighetsdag.

Både rådmannsutvalget og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen.

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune skal basere seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

- Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt?

- Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk?

- Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser, for eksempel årlige møteplasser der kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes?

- Har kommunen opprettet noen faste møteplasser med frivilligheten, for eksempel frivillighetsråd/-forum?

Fristen for å nominere til prisen er 2. oktober 2017. Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører og frivilligheten kan foreslå kommuner.

KS vil sammen med Frivillighet Norge oppnevne en jury for å vurdere innkomne forslag.

Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang som har e-post:  Christian.Hellevang@ks.no

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU